Algemene voorwaarden - Markt om de Hoek
1384
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1384,bridge-core-2.9.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,side_area_uncovered_from_content,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-27.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Markt Om De Hoek

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten met Markt Om De Hoek, hierna te noemen: organisatie. Het terrein: locatie waar de Markt Om De Hoek plaatsvindt. Deelnemer: persoon of onderneming die deelneemt aan de Markt Om De Hoek.

1. Aanmelden

Via de website www.marktomdehoek.nl kunnen potentiële deelnemers aangeven als ze interesse hebben voor een plek op de Markt om de Hoek. De organisatie bekijkt aan de hand van het aanmeldformulier of de aanmelding past op de Markt om de Hoek. We streven ernaar dat de deelnemers aan Markt om de Hoek aan minstens 3 van onderstaande punten te voldoen, minstens 1 uit ieder onderdeel:

 • Je bent een buurt bewoner die zelf (eerlijk/zelfgemaakt/biologisch) eten/drinken oogst/bereidt.
 • Je bent een (kleinschalige) ondernemer op het gebied van (eerlijk/zelfgemaakt/biologisch) voedsel.
 • Je bent een maatschappelijk/sociaal/educatief initiatief op het gebied van (eerlijk/zelfgemaakt/biologisch) voedsel.
 • Je bent een duurzaam initiatief op het gebied van (eerlijk/zelfgemaakt/biologisch) voedsel.

 • Je bereidt eten met ingrediënten uit Utrecht Oost.
 • Je maakt zelf eetbare producten met duurzame ingrediënten en je afzet gebied zit in Utrecht Oost.
 • Je voedsel heeft een sociale/maatschappelijke/educatieve insteek.

 • Je komt uit Utrecht Oost
 • Je  bent gevestigd in Utrecht Oost
 • Je producten komen uit of worden bereid in Utrecht Oost

Na behandeling ontvangt de potentiële deelnemer een reactie van de organisatie. Alleen compleet ingevulde aanmeldingen worden behandeld. Na bevestiging van de organisatie wordt de aanmelding omgezet in een reservering. Enig recht op een plaats wordt pas verkregen nadat de organisatie heeft bevestigd en betaling is geschied. Iedere deelnemer huurt een kraam of een standplaats. De afmeting van een kraam is 2×1 meter en heeft een zeilen dak en planken. De prijzen voor een kraam of een standplaats van 2×1 meter zijn gelijk. Wanneer een verkoper een grotere standplaats nodig heeft, betaalt deze €25,- (excl. BTW) per vierkante meter extra.

De organisatie behoudt zich het recht om een aanmelding te weigeren. De organisatie heeft het recht om deze weigering zonder opgaaf van reden mede te delen. Op het aanmeldingsformulier kunnen specifieke voorkeuren worden aangegeven. De organisatie probeert hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende voorkeur wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Als deelnemers een kraam willen delen, dan is dit alleen toegestaan na een schriftelijk akkoord van de organisatie. Het delen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, evenals het verdelen van de kosten.

2. Annulering en afmelding

Annuleren dient schriftelijk (per e-mail), gedateerd en met opgave van reden te gebeuren. Bij afzegging korter dan 2 weken van tevoren worden de deelnemerskosten in rekening gebracht als vergoeding van de voorbereidingskosten die het team van Markt om de Hoek al heeft gemaakt.

3. Betaling

Betaling van deelnemerskosten moet in principe bancair te worden gedaan. Slechts bij uitzondering is contante betaling mogelijk. Indien betaling niet binnen de aangegeven betalingstermijn voldaan is, kan het organisatieteam besluiten dat de deelnemer niet meer kan deelnemen. Alle (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van facturen komen geheel voor rekening van de deelnemer.

4. Ter voorbereiding van de Markt om de Hoek

Voor aanvang van elke editie ontvangt de deelnemer een e-mail met belangrijke informatie wat we verwachten, wat de deelnemer kan verwachten en waar de deelnemer aan moet voldoen. Het team van Markt om de Hoek zet zich in om Markt om de Hoek en haar deelnemers goed te promoten in Utrecht-Oost en wijde omgeving via social media en gedrukte posters en flyers. Het team stelt het zeer op prijs als deelnemers zelf ook Markt om de Hoek promoten op zijn/haar netwerken en social media. Desgewenst zijn posters en flyers beschikbaar. Extra bestellingen van drukwerk moet uiterlijk 1 maand voor de markt worden gedaan.

Deelnemers kleden zelf hun kraam aan passend in de sfeer van de Markt Om De Hoek (duurzame materialen, een ambachtelijke/natuurlijke stijl, gebruik van verse bloemen, kruiden e.a. producten). Het kleed moet de voorkant van de kraam afdekken zodat spullen onder de kraam niet zichtbaar zijn. Wij leveren alle deelnemers een aantal artikelen voor gebruik in alle kramen:

 • 2 houten kratten voor de inrichting
 • 2 ‘Proefplankjes’ om bezoekers te laten proeven (een vereiste!)
 • Prijskaartjes
 • Een krijtbord met “WIE, WAT, WAAR” (input door deelnemer).
5. Tijdens het opbouwen

Opbouwen kan uitsluitend vanaf 11 uur tot uiterlijk 12.30 uur. Tijdens speciale edities gelden andere opbouwtijden. Het organisatieteam zal dit tijdig per mail communiceren. De organisatie bepaalt de indeling van de plattegrond. Hierover is van tevoren géén correspondentie mogelijk. Bij aankomst op locatie wijst de organisatie de plaats/kraam van de deelnemer aan. Alle instructies van de organisatie dienen opgevolgd te worden. De deelnemer moet zich houden aan de toegewezen kraam. De stand of kraam mag niet worden verplaatst zonder toestemming van de organisatie.

Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan de kraam verder uit te breiden (met bijv. extra tafels, stoelen, parasols, bbq’s, afdakjes, etc.) Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en voorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan. De deelnemer die iets beschadigt, moet de kosten van reparatie/vervanging vergoeden.

De deelnemer kan met de auto lossen tijdens de gecommuniceerde opbouwtijden. Het is niet toegestaan om met een auto op het terrein zelf te komen om te lossen.  Het lossen dient zo snel mogelijk te gebeuren, om opstoppingen te voorkomen. Houd hierbij rekening met de andere deelnemers! De deelnemer dient eerst haar/zijn spullen te lossen, vervolgens de auto te parkeren en daarna pas haar/zijn kraam op te bouwen.

De deelnemer dient zelf een parkeerplaats in de omgeving te zoeken. Grenzend aan het terrein is er openbare parkeergelegenheid. Diverse routebeschrijvingen en locatiewijzers worden tzt geleverd. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gemeentelijke belastingen (boetes voor fout parkeren, etc.). Eventuele parkeerkosten zijn niet op de organisatie te verhalen.

6. Tijdens de Markt om de Hoek

No show

Indien een deelnemer bij openingstijd van het evenement niet is verschenen, vervalt de aanmelding en wordt de deelnemersbijdrage niet geretourneerd. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie.

Overlast

Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren waardoor een goede uitvoering van het evenement wordt bemoeilijkt, dan kan de deelnemer direct worden uitgesloten, zonder retournering van het deelnamegeld. Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer. Deelnemers mogen alleen met toestemming van het organisatieteam eerder dan bij afloop van de Markt om de Hoek de kraam of grondplek afbouwen.

Aanwijzingen van de politie of toezichthouders moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Schade

Er mag geen schade worden toegebracht aan het terrein, de kramen, de gebouwen en de groenvoorzieningen op het terrein.  De kraam dient er te allen tijde verzorgd en opgeruimd uit te zien. De deelnemer moet voorraad, verpakkingsmaterialen, vuilnis e.d. uit het zicht op te bergen.

Veiligheid

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid en dat apparatuur aan de juiste eisen voldoet.

Lossen

De deelnemer kan met de auto lossen tijdens de gecommuniceerde opbouwtijden. Het is niet toegestaan om met een auto op het terrein zelf te komen om te lossen. Auto’s kunnen kort parkeren om te lossen op de Abstederdijk en de Notenbomenlaan. Parkeren op het fietspad van Park Oosterspoorbaan moet zo veel mogelijk worden beperkt en mag geen hinder veroorzaken voor fietsers. Het lossen dient zo snel mogelijk te gebeuren, om opstoppingen te voorkomen. Houd hierbij rekening met de andere deelnemers! De deelnemer dient eerst zijn spullen te lossen, vervolgens de auto te parkeren en daarna pas zijn kraam op te bouwen.

Sanitair

Het organisatieteam zorgt voor een toiletvoorziening.

Muziek

Muziek is niet toegestaan in de kraam, tenzij vooraf anders overeengekomen met de organisatie.

Productenaanbod

De deelnemer mag alleen producten verkopen die vooraf op het aanmeldingsformulier zijn aangegeven.

Alcoholische dranken

Zwak-alcoholische dranken zijn toegestaan als onderdeel van het reguliere aanbod, zoals op het inschrijfformulier is aangegeven en door de organisatie niet anders is besloten en schriftelijk bevestigd. Verkoop van sterke drank in welke vorm dan ook is verboden. Verkoop van wijn of bier aan personen onder invloed  is verboden.

Alleen zwakalcoholhoudende drank (bier en wijn) mag worden geschonken, volgens de wettelijke regels (dus niet aan aan jongeren onder de leeftijd van 18 jaar, ook niet indirect). Bij twijfel dient om legitimatie middels paspoort of identiteitskaart te worden gevraagd. Bij het uitgiftepunt moet kenbaar worden gemaakt dat aan jongeren onder de 18 jaar geen zwakalcoholische drank verkocht mag worden.

7. Elektriciteit, gas & water

Alleen elektrische apparatuur is toegestaan. Het organisatieteam biedt de mogelijkheid om duurzame elektrische stroom af te nemen. Deelnemers die elektrische apparatuur willen aansluiten, dienen het gewenste maximum vermogen (in Watt) uiterlijk 2 weken voor de marktdag op het aanmeldingsformulier aan te geven. Hiervoor kan het organisatieteam een extra vergoeding in rekening brengen.

Het is niet mogelijk meer elektriciteit te gebruiken dan het opgegeven en door de organisatie bevestigde vermogen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een haspel van minstens 25 meter die toereikend is voor het stroomverbruik. Daarnaast is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor geschikte stekkers.

Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden op de dag van het evenement, dan stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten. De organisatie zal assisteren met het aansluiten op de stroomvoorziening.

Gebruik van vloeibaar gas en verbrandingsmotoren, zoals eigen aggregaten, is niet toegestaan. Open vuur is alleen in overleg en zeer beperkt mogelijk als het voor de bereiding van voedsel onvermijdelijk is.

Er is een watertappunt van JoinThePipe in de buurt van het terrein, op de hoek van de Abstederdijk en het fietspad over Park Oosterspoorbaan.

8. Veiligheid & Kwaliteit

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verkoopwaar. Het aanbieden van etenswaar moet voldoen aan de eisen van het warenwetsbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.

Korte opsomming van Voedselveiligheid, regels VWA:

 • Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om niet verpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, dient de deelnemer een voorziening voor het wassen van handen te organiseren. Dit kan onder meer door het installeren van een jerrycan met een kraantje, zeep en papieren handdoekjes.
 • Zorg voor schone oppervlakken, materialen en apparatuur en waar nodig tussentijds reinigen met water en reinigingsmiddel.
 • Gekoelde bederfelijke producten moeten bij 7°C of lager bewaard worden, warme producten bij 60°C kerntemperatuur of hoger. Opwarmen van producten minimaal tot 60°C kern binnen 1 uur, rauwe dierlijke producten verhitten tot 75°C kern. Kraamhouders zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Bij twijfel over temperatuur kunt u de organisatie raadplegen. Zij beschikken over een kerntemperatuurmeter en over expertise op gebied van HACCP (Tyche Jacobs 0655356397)

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan gasten over de mogelijke aanwezigheid van 14 in de wet genoemde allergenen in de gerechten en onverpakte producten (zie Europese wetgeving over allergenendeclaratie). In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste één keer per jaar door een deskundige worden gecontroleerd. Frituren is niet toegestaan op de markt.

De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar.

9. Na afloop van de Markt om de Hoek

Afbouwen kan vanaf het eind van de marktdag, in 2021 is dat 18 uur tot uiterlijk 19.30 uur. Uiterlijk een uur na afloop van de Markt om de Hoek dient de kraam leeg te zijn. De deelnemer zorgt ervoor dat de kraam is afgebouwd vóórdat de auto wordt gehaald om in te laden en zorgt ervoor dat laden zo snel mogelijk gebeurt. Houd hierbij rekening met elkaar, want alle deelnemers zullen tegelijkertijd afbouwen en laden.

De kraam en zijn directe omgeving dient netjes en schoon te worden achtergelaten. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen afval en dient dit zelf af te voeren. Het organisatieteam zorgt voor voldoende gescheiden afvalcontainers op het terrein van het Beerthuizenplantsoen.

10. Overige
 • De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van Markt om de Hoek en communiceert deze via de website en/of per mail.
 • De organisatie bepaalt per Markt om de Hoek de plaatsing binnen het terrein.
 • De organisatie bepaalt per Markt om de Hoek de plaatsing en toewijzing van de kramen.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan Markt om de Hoek.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor behaalde omzetten en is niet verplicht om een deel van het deelnamegeld terug te betalen.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzieningen in geval van slecht weer.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
 • De organisatie levert standplaatsen, bestaande uit kramen met twee planken en een dak en/of vrije ruimte.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.
 • Volg te allen tijde de instructies van de organisatie, toezichthouders, politie, brandweer en/of verkeersregelaars op.
 • In alle situaties die niet in de voorwaarden zijn voorzien beslist het organisatieteam.

Markt om de Hoek is een initiatief van bewoners rond de herinrichting van de Oosterspoorbaan in 2016. Markt om de Hoek is een activiteit van Stichting Om de Hoek.

Meer info op:

www.marktomdehoek.nl

Email: info@marktomdehoek.nl